Ehliyet Sınıfları ve Kapsamları

İzlenme 61


Ehliyet Sınıfları ve Kapsamları

Sınıf

Kullanma Yetkisi

Yaş Şartı

Tecrübe Şartı

Geçerlilik Süresi

M

Motorlu Bisiklet

16

 

10 Yıl

A1

125 cc’ye Kadar Motosiklet

16

 

10 Yıl

A2

35 kw’yi Geçmeyen Motosiklet

18

 

10 Yıl

A

35 kw’yi Geçen Motosiklet

20

2 Yıllık A2

10 Yıl

B1

4 Tekerli Motosiklet

16

 

10 Yıl

B

Otomobil ve Kamyonet

18

 

10 Yıl

BE

Römorklu Otomobil ve Kamyonet

18

B

10 Yıl

C1

7500 kg’a Kadar Kamyon ve Çekici

18

B

5 Yıl

C1E

12000 KG’A Kadar Kamyon ve Çekici

18

C1

5 Yıl

C

Kamyon ve Çekici

21

B

5 Yıl

CE

Römorklu Kamyon ve Çekici

21

C

5 Yıl

D1

Minibüs

21

B

5 Yıl

D1E

Römorklu Minibüs

21

D1

5 Yıl

D

Minibüs ve Otobüs

24

B

5 Yıl

DE

Römorklu Minibüs ve Otobüs

24

D

5 Yıl

F

Lastik Tekerlekli Traktör

18

 

10 Yıl

G

İş Makinesi

18

 

10 Yıl

 

 

Son yapılan düzenlemeler sayesinde bazı ehliyet sınıflarının özellikleri değiştirilmiştir. Buna göre bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırları değiştirilmiş bazı ehliyet sınıfları için ise deneyim şartı getirilmiştir. Ehliyet sınıfları ve kapsamları aşağıda belirtilmiştir;

M Sınıfı Sürücü Belgesi

Motorlu bisiklet yani MOPED kullanacak olan sürücülere verilen belgedir. Kullanılacak olan motorlu bisiklet 2, 3 veya 4 tekerlekli olabilir. M sınıfı sürücü belgesi almak için yaş sınırı 16 olarak belirtilmiştir. Süresi 10 yıl geçerlidir.

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

Yönetmelikte, silindir hacmi 125 santimetreküp gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikletleri kullanabilme izni veren ehliyet sınıfıdır. Yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir ve M sınıfı sürücü belgesinin kullanabildiği araçları da kullanabilir. Süresi 10 yıl geçerlidir.

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

Güç sınırı 35 kv 2 tekerlekli motosikletler ve güç sınırı 15 kv’ı geçmeyen 3 tekerlekli motosikletlerin kullanımında verilen belgedir. Yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. A2 sınıfı ehliyet sürücü belgesine sahip olanlar, A1 ve M sınıfı sürücü belgelerinin kullandığı araçları da kullanabilir. Süresi 10 yıl geçerlidir.

A Sınıfı Sürücü Belgesi

Güç sınırı 35 kv üstü 2 tekerlekli motosikletler ve güç sınırı 35 kv’ı aşan 3 tekerlekli motosikletlerin kullanımında verilen belgedir. Sepetli veya sepetsiz olabilir. 2 tekerlekliler için yaş sınırı 20 olarak belirtilmişken, 3 tekerlekliler için yaş sınırı 21 olarak belirtilmiştir. 

A sınıfı sürücü belgesi alacaklar için en az 2 yıllık A2 sınıfı deneyimi olması şartı aranmaktadır. Fakat 24 yaşını doldurmuş kişiler koşulsuz olarak A sınıfı sürücü belgesine sahip olabilmektedirler. M, A1 ve A2 sınıfı araçları kullanabildikleri için her türlü motosiklet ve MOPED’leri kullanabilirler. 

Hangi motorun hangi sınıfa girdiğini anlayabilmek için motorların ruhsatları incelenmelidir. Motor üreticiler web sayfalarında da motorların veya MOPED’lerin silindir hacmi, güç, ağırlık gibi oranları incelene bilinir, buna uygun hangi ehliyet sınıfı olduğu tespit edilebilir. Süresi 10 yıl geçerlidir.

B1 Sınıfı Sürücü Belgesi

Motor gücü 15 kv’yi geçmeyen ve ağırlığı 400 kg’dan fazla olmayan 4 tekerlekli motosiklet kullanıcılarına verilen sürücü belgesidir. Yük taşımacılığında ağırlığı net 550 kg’ı geçmemesi gerekmektedir. Yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir ve sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek araçları kapsamaktadır. Süresi 10 yıl geçerlidir.

B Sınıfı Sürücü Belgesi

Otomobil ve kamyonet kullanmak isteyen sürücülerin alması gereken sürücü belgesidir. Yaş sınırı 18 olarak belirtilmiştir. B sınıfı sürücü belgesi alan kullanıcılar, M, B1 ve F sınıfı araçları da kullanabilirler. 

2016 yılına kadar B sınıfı sürücü belgesi alanlar hem otomatik vitesli hem de manuel vitesli araçları kullanabilmekteydiler. Son yapılan düzenlemeler sayesinde sürücü adayları istemeleri dahilinde sadece otomatik vitesli araç kullanmak için başvuru yapabilmektedirler. Bu şekilde ehliyet alan sürücüler manuel vitesli araç kullanamamaktadır. Süresi 10 yıl geçerlidir.

BE Sınıfı Sürücü Belgesi

B sınıfına dahil araçlarda yük taşımacılığı yapanların alabileceği sürücü belgesidir. Fakat römork veya yarı römorkun ağırlığı 3500 kg geçmemelidir. Yaş sınırı 18 olarak belirtilmiştir. M, B1, B ve F sınırı araçları da kullanabilirler. BE sınırı sürücü belgesi almak için B sınıfı sürücü belgesi alma zorunluluğu vardır. Süresi 10 yıl geçerlidir.

B sınıfı sürücü belgesi olmayan BE sınıfı sürücü belgesi alamaz. B sınıfı sürücü belgesi aldıktan hemen sonra BE sınıfı sürücü belgesi hemen alınabilir. Herhangi bir deneyim şartı bulunmamaktadır. 

C1 Sınıfı Sürücü Belgesi

3500 kg’dan 7500 kg’a kadar çekici ve kamyon kullanacakların alması gereken sürücü belgesidir. Yaş sınırı 18’dir. Deneyim şartı olarak en az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olunması gerekmektedir. C1 sürücü belgesine sahip olanlar, M, B1, F ve B sınıfı araçları da kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

C1E Sınıfı Sürücü Belgesi

C1E sınıfı sürücü belgesi, C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı 750 kg’ı geçmeyen römork ve yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kg’ı geçmeyen birleşik araçlar ile, B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilmektedir. Yaş sınırı olarak 18 yaş belirlenmiştir. C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak isteyenler için C1 sürücü belgesi deneyim şartı koşulmuştur. M, B1, B, BE, C1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

C Sınıfı Sürücü Belgesi

C sınıfı sürücü belgesi, kamyon ve çekici araçların kullanılmasında alınması gereken belgedir. Yaş sınırı 21 olarak belirlenmiştir. Deneyim şartı olarak en az B sınıfı sürücü belgesi gerekmektedir. C sınıfı sürücü belgesi alanlar aynı zamanda M, B1, B, C1 ve F sınırı araçları da kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

CE Sınıfı Sürücü Belgesi

C sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan CE sınıfı sürücü belgesi, araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. Yaş sınırı olarak 21 yaş gerekmektedir. Deneyim şartı olarak en az C grubu ehliyet olması gerekmektedir. M, B1, B, BE, C, C1, C1E ve F sınıfı araçları kullanabilirler. 

Yeni yapılan düzenlemelere gire artık tır ehliyeti olarak CE sınıfı sürücü belgesi alınması gerekmektedir. B sınıfı ehliyeti zorunlu olarak alan kişiler daha sonra C sınıfı ehliyet almak zorundadırlar. C sınıfı ehliyet sınavını başarı ile geçen kişiler tır ehliyeti olarak geçen CE sınıfı sürücü belgesini almaya hak kazanırlar. Süresi 5 yıl geçerlidir.

D1 Sınıfı Sürücü Belgesi

D1 sınıfı sürücü belgesi alan kişiler minibüs kullanacak olan kişilerdir. Yaş sınırı en az 21’dir ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. M, B, B1 ve F sınıfı araçları da kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

D1E Sınıfı Sürücü Belgesi

D1 sınıfı sürücü belgesinden farklı, kullanılacak olan minibüsün 750 kg’ı geçen römorkları varsa bu ehliyeti almaları gerekmektedir. Yaş sınırı 21’dir ve en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir. M, B1, B, BE, D1 ve F sınıfı araçları da kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

D Sınıfı Sürücü Belgesi

Otobüs kullanılmasında gerekli olan sürücü belgesidir. Yaş sınırı 24’tür ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. M, B, B1, D1 ve F sınıfı araçları da kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

DE Sınıfı Sürücü Belgesi

D sınıfı sürücü belgesinden farklı, kullanılacak olan otobüsün 750 kg’ı geçmeyen römorkları varsa DE sınıfı ehliyet almaları gerekmektedir. Yaş sınırı 24’tür ve en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir. M, B, B1, BE, D, D1, D1E ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler. Süresi 5 yıl geçerlidir.

F Sınıfı Sürücü Belgesi

Traktör ve türevi araçların kullanılması için sahip olunması gereken sürücü belgesidir. Yaş sınırı 18 olarak belirtilmiştir. M sınıfı motor bisikletleri de kullanabilirler. Süresi 10 yıl geçerlidir.

G Sınıfı Sürücü Belgesi

İş makinası kullanacakların alması gereken sürücü belgesidir. Yaş sınırı 18’dir. M sınıfı motor bisikletleri de kullanabilirler. Süresi 10 yıl geçerlidir.

DEĞİŞEN DİĞER EHLİYET KONULARI

 

- Kursa yazılan sürücü adayları direk olarak minibüs süremeyecek. Bunun için çncelikle B grubu ehliyet alma ve 21 yaş artı aranacak.

- 2016 yılı itibariyle stop etme sayısı 2’ye yükseltildi.

- Direksiyon sınavlarına 5 dakika eklendi. Bundan sonra direksiyon sınavları 35 dakika olacak.

- Otomatik vitesli araç kullanmak isteyen sürücüü adayları buna göre ders alacak ve sınavda otomatik vitesli araç sürecek. Ancak aldığı ehliyet belgesiyle manuel araç süremeyecek.

- Ehliyet sınavı için ilkokul mezunları da başvuru yapabilecek.

2016’DA YENİ EHLİYETLER NASIL OLACAK?

Yeni yılda yapılan düzenlemelerden biri de ehliyetlerin yenilenme işlemi olacak. 5 sene içerisinde tüm ehliyetlerin yenilenmesi öngörülürken, 2016 senesinde ehliyet kursuna başlayan adaylara verilecek olan ehliyetler yeni ehliyetlerden olacak. Peki yeni ehliyetlerin özellikleri neler?

- 80 ülkede geçerliliği olacak.

- 9 olan ehliyet grup sayısı yeni ehliyetlerle beraber 16’ya çıkacak .(A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G, K)

- Ömürlük ehliyet uygulaması yürürlükten kalkacak.

- B grubu ehliyet sahiplerinden 10 senede bir sağlık raporu istenecek.

- E grubu ehliyet sahiplerinden 5 senede bir sağlık raporu istenecek.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Yeni sürücü adayları için yapılan düzenlemede, ilk defa ehliyet alacak adaylar stajyer sürücü olarak kabul edilecek. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan stajyer ehliyet ise stajyer sürücülerin ehliyetlerine verilen isimdir.

Stajyer ehliyet uygulamasında sürücü adayının 2 sene boyunca 75 ceza puanına ulaşmaması isteniyor. Eğer sürücü bu ceza puanına ulaşırsa ehliyetine el koyulacak ve psikolojik durumunun tespit edilmesi için psikoteknik testine girecek. Bu testten başarıyla geçen sürücülerin ehliyet kursuna tekrar başvuru yapması ve tekrar ehliyet alması gerekecek.

SÜRÜCÜLER TARAFINDAN SIK YAPILAN HATALARIN CEZA PUANLARI

- Araç kullanırken telefonla konuşmak (10 Ceza Puanı)

- Kırmızı ışıkta geçmek (20 CP)

- Emniyet kemerinin trafikteyken bağlanmaması (15 CP)

- Belirlenen hız sınırlarını aşmak (10 CP)

- Araç muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak (10 CP)

- Park yasağına uymamak (20 CP)

- Geçiş üstünlüğü olan yerlerde yayalara yol vermemek (20 CP)

 

16/01/2021 Gün Ortalama:0  Bugün12 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:184.72.102.217